Rasfoire documente

Decretul 731/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 35/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

publicat in M.Of. 635 din 10-oct-2001

Hotarirea 972/2001 privind numirea guvernatorului Administratiei Rezervatiei Biosferei 'Delta Dunarii'

publicat in M.Of. 635 din 10-oct-2001

Decretul 722/2001 privind numirea si eliberarea unor judecatori si procurori

publicat in M.Of. 635 din 10-oct-2001

Legea 496/2001 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Populare Chineze privind rezolvarea problemelor restante la conturile instituite in baza acordurilor interguvernamentale, semnat la Bucuresti la 27 februarie 2001

publicat in M.Of. 635 din 10-oct-2001

Protocol din 2001 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Populare Chineze privind rezolvarea problemelor restante la conturile instituite in baza acordurilor interguvernamentale

publicat in M.Of. 635 din 10-oct-2001

Decretul 724/2001 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Populare Chineze privind rezolvarea problemelor restante la conturile instituite in baza acordurilor interguvernamentale, semnat la Bucuresti la 27 februarie 2001

publicat in M.Of. 635 din 10-oct-2001

Legea 499/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2000 privind stingerea unor obligatii bugetare

publicat in M.Of. 635 din 10-oct-2001

Decretul 727/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2000 privind stingerea unor obligatii bugetare

publicat in M.Of. 635 din 10-oct-2001

Legea 501/2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 97/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

publicat in M.Of. 635 din 10-oct-2001

Decretul 729/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 97/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

publicat in M.Of. 635 din 10-oct-2001

Legea 502/2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 120/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

publicat in M.Of. 635 din 10-oct-2001

Decretul 730/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 120/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

publicat in M.Of. 635 din 10-oct-2001

Legea 503/2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 35/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

publicat in M.Of. 635 din 10-oct-2001