Rasfoire documente

Legea 504/2001 privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/1998 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/1998 privind preturile si tarifele produselor si serviciilor care se executa sau se presteaza in tara in cadrul activitatilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei

publicat in M.Of. 634 din 10-oct-2001

Decretul 732/2001 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/1998 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/1998 privind preturile si tarifele produselor si serviciilor care se executa sau se presteaza in tara in cadrul activitatilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei

publicat in M.Of. 634 din 10-oct-2001

Hotarirea 41/2001 privind bugetul Camerei Deputatilor pe anul 2002 si estimarile pentru anii 2003-2005

publicat in M.Of. 634 din 10-oct-2001

Hotarirea 966/2001 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2001 ale Regiei Autonome 'Inspectoratul General al Comunicatiilor', Societatii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., Companiei Nationale 'Posta Romana' - S.A., Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti si Institutului National de Studii si Cercetari pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti, aflate in coordonarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

publicat in M.Of. 634 din 10-oct-2001