Rasfoire documente

Decretul 717/2001 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 622 din 03-oct-2001

Decretul 716/2001 pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a retragerii Romaniei din Conventia asupra viitoarei cooperari multilaterale in domeniul pescuitului din nord-vestul Oceanului Atlantic, semnata la Ottawa la 24 octombrie 1978

publicat in M.Of. 622 din 03-oct-2001

Hotarirea 938/2001 privind strategia de privatizare a unor societati comerciale din portofoliul Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, la care statul detine actiuni

publicat in M.Of. 622 din 03-oct-2001

Hotarirea 946/2001 pentru stabilirea componentei comisiei de privatizare a 'Banc Post' - S.A.

publicat in M.Of. 622 din 03-oct-2001

Hotarirea 947/2001 pentru stabilirea componentei comisiei de privatizare a Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A.

publicat in M.Of. 622 din 03-oct-2001

Ordinul 1876/2001 privind prospectul de emisiune al obligatiunilor de stat cu dobanda denominate in valuta, seria VAL 6 USD 2003

publicat in M.Of. 622 din 03-oct-2001

Lista din 2001 cuprinzand asociatiile si fundatiile care au primit subventii de la bugetul local in anul 2001, in conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

publicat in M.Of. 622 din 03-oct-2001

Ordinul 615/2001 privind organizarea serviciilor de medicina muncii

publicat in M.Of. 622 din 03-oct-2001