Rasfoire documente

Decizia 203/2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 lit. r) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, modificata si completata

publicat in M.Of. 621 din 02-oct-2001

Hotarirea 920/2001 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2001 pentru companiile si societatile nationale, societatile comerciale si institutele nationale de cercetare-dezvoltare aflate sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Industriei si Resurselor, precum si a transferurilor pentru societatile comerciale din sectorul minier si pentru Societatea Comerciala 'Romplumb'-S.A. Baia Mare

publicat in M.Of. 621 din 02-oct-2001

Hotarirea 921/2001 privind exceptarea de la plata taxelor vamale a unor produse, materii prime si materiale necesare pentru punerea in circulatie a noilor pasapoarte romanesti

publicat in M.Of. 621 din 02-oct-2001

Hotarirea 922/2001 privind aprobarea Listei cuprinzand echipamentele pentru protectia mediului scutite de la plata taxelor vamale de import, achizitionate in cadrul proiectului 'Sistemul meteorologic integrat national'

publicat in M.Of. 621 din 02-oct-2001

Hotarirea 923/2001 privind organizarea in Romania a celei de-a 3-a Reuniuni a Comitetului de Coordonare a Procesului Reuniunii Ministrilor Apararii din Sud-Estul Europei (SEDM-CC) si a celei de-a 6-a Reuniuni a Comitetului Director Politico-Militar (PMSC) al Fortei Multinationale de Pace din Sud-Estul Europei (MPFSEE)

publicat in M.Of. 621 din 02-oct-2001

Circulara 20/2001 privind ratele dobanzilor practicate de Banca Nationala a Romaniei la facilitatile permanente acordate bancilor

publicat in M.Of. 621 din 02-oct-2001