Rasfoire documente

Decizia 173/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 lit. f1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile ulterioare

publicat in M.Of. 60 din 05-feb-2001

Decizia 182/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silita a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publica interna

publicat in M.Of. 60 din 05-feb-2001

Decizia 184/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 lit. f1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile ulterioare

publicat in M.Of. 60 din 05-feb-2001

Decizia 185/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 30/1999

publicat in M.Of. 60 din 05-feb-2001

Decizia 190/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si a dispozitiilor art. 71 si art. 69 alin. 1 din Statutul profesiei de avocat

publicat in M.Of. 60 din 05-feb-2001

Hotarirea 213/2001 privind stabilirea pentru anul 2001 a bazei materiale destinate activitatii de reprezentare si protocol, aflata in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome 'Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat', si trecerea unor imobile din domeniul privat al statului in domeniul public al statului

publicat in M.Of. 60 din 05-feb-2001

Hotarirea 214/2001 privind transmiterea unor imobile, situate in municipiul Bucuresti, din administrarea Regiei Autonome 'Locato' in administrarea Regiei Autonome 'Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat'

publicat in M.Of. 60 din 05-feb-2001