Rasfoire documente

Hotarirea 881/2001 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Apararii Nationale din Republica Elena privind participarea personalului roman la Centrul de Pregatire pentru Operatiunile Multinationale de Sprijinire a Pacii (CPOMSP), semnat la Salonic la 5 iunie 2001

publicat in M.Of. 580 din 17-sep-2001

Hotarirea 885/2001 privind acordarea unui ajutor

publicat in M.Of. 580 din 17-sep-2001

Hotarirea 888/2001 privind asigurarea finantarii studiilor de prefezabilitate si fezabilitate in vederea realizarii constructiei infrastructurii conexe de pe teritoriul romanesc a obiectivului 'Pod peste fluviul Dunarea, la Calafat-Vidin'

publicat in M.Of. 580 din 17-sep-2001

Hotarirea 889/2001 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Regiei Autonome a Distributiei si Exploatarii Filmelor - Romania-Film Bucuresti, aflata sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor

publicat in M.Of. 580 din 17-sep-2001

Hotarirea 890/2001 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Companiei Nationale 'Unifarm' - S.A. Bucuresti, aflata sub autoritatea Ministerului Sanatatii si Familiei

publicat in M.Of. 580 din 17-sep-2001

Hotarirea 891/2001 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 382/2001 privind transmiterea unui imobil din patrimoniul Societatii Comerciale 'Arcadia 2000' - S.A. Bucuresti in domeniul public al municipiului Botosani si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Botosani, judetul Botosani

publicat in M.Of. 580 din 17-sep-2001

Hotarirea 892/2001 privind transmiterea unui imobil, proprietate publica a statului, din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea Consiliului Local al Orasului Campeni, judetul Alba

publicat in M.Of. 580 din 17-sep-2001

Hotarirea 893/2001 privind trecerea unor terenuri agricole si neagricole din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului in domeniul public al municipiului Slobozia, judetul Ialomita, si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Slobozia

publicat in M.Of. 580 din 17-sep-2001