Rasfoire documente

Metodologie din 2001 de atestare a cadrelor tehnice din ministere, de la organele administratiei publice centrale si locale, precum si a personalului tehnic al agentilor economici si institutiilor, cu atributii de indrumare, control si constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor

publicat in M.Of. 584 din 18-sep-2001

Hotarirea 38/2001 pentru modificarea Hotararii Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

publicat in M.Of. 584 din 18-sep-2001

Decizia 213/2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 din Regulamentul pentru furnizarea si utilizarea energiei termice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 425/1994

publicat in M.Of. 584 din 18-sep-2001

Hotarirea 878/2001 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 546/1998 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii 'Modernizarea sistemului de telecomunicatii al Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane'

publicat in M.Of. 584 din 18-sep-2001

Ordinul 90/2001 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a cadrelor tehnice din ministere, de la organele administratiei publice centrale si locale, precum si a personalului tehnic al agentilor economici si institutiilor, cu atributii de indrumare, control si constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor

publicat in M.Of. 584 din 18-sep-2001

Rectificare din 2001 la Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001

publicat in M.Of. 584 din 18-sep-2001