Rasfoire documente

Ordinul 546/2001 pentru aprobarea Listei cuprinzand bolile pentru care asiguratii beneficiaza in tratamentul ambulatoriu de medicamente eliberate fara contributie personala, decontate din Fondul de asigurari sociale de sanatate

publicat in M.Of. 556 din 06-sep-2001

Ordinul 469/2001 pentru aprobarea Listei cuprinzand bolile pentru care asiguratii beneficiaza in tratamentul ambulatoriu de medicamente eliberate fara contributie personala, decontate din Fondul de asigurari sociale de sanatate

publicat in M.Of. 556 din 06-sep-2001

Ordinul 4/2001 pentru punerea in aplicare a Normelor privind informatiile si documentele cerute pentru autorizarea brokerilor de asigurare

publicat in M.Of. 556 din 06-sep-2001

Ordinul 502/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare, in domeniul serviciilor publice de gospodarie comunala, a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar

publicat in M.Of. 556 din 06-sep-2001

Norme Metodologice din 2001 de aplicare, in domeniul serviciilor publice de gospodarie comunala, a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar

publicat in M.Of. 556 din 06-sep-2001

Norma din 2001 privind informatiile si documentele cerute pentru autorizarea brokerilor de asigurare

publicat in M.Of. 556 din 06-sep-2001