Rasfoire documente

Hotarirea 820/2001 pentru aprobarea amendamentelor convenite intre Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor Publice, si Fondul International pentru Dezvoltare Agricola (FIDA), semnate la Roma la 24 aprilie 2001 si la Bucuresti la 7 iunie 2001, la Acordul de imprumut dintre Romania, reprezentata prin Ministerul Finantelor, si Fondul International pentru Dezvoltare Agricola privind Proiectul de dezvoltare rurala a Muntilor Apuseni, in valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999

publicat in M.Of. 555 din 06-sep-2001

Hotarirea 845/2001 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2001 ale societatilor nationale si al regiei autonome, aflate sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor

publicat in M.Of. 555 din 06-sep-2001

Hotarirea 846/2001 privind organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri

publicat in M.Of. 555 din 06-sep-2001

Ordinul 144/2001 pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de masurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului L.O. - 2001

publicat in M.Of. 555 din 06-sep-2001

Ordinul 278/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la autocontroalele sanitare pentru produsele din pescuit

publicat in M.Of. 555 din 06-sep-2001

Norma sanitara veterinara din 2001 cu privire la autocontroalele sanitare pentru produsele din pescuit

publicat in M.Of. 555 din 06-sep-2001

Lista L.O.-2001/2001 OFICIALA a mijloacelor de masurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului

publicat in M.Of. 555 din 06-sep-2001