Rasfoire documente

Ordonanta 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome

publicat in M.Of. 536 din 01-sep-2001

Ordonanta 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale

publicat in M.Of. 536 din 01-sep-2001

Ordonanta 47/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare PHARE dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la participarea Romaniei in anul 2000 la programele comunitare: 'Intreprinderi mici si mijlocii', 'Egalitatea sanselor intre femei si barbati', 'SAVE II', 'Prevenirea SIDA si a altor cateva boli contagioase' - RO0009, semnat la Bucuresti la 29 decembrie 2000

publicat in M.Of. 536 din 01-sep-2001

Memorandumul RO0009/2000 DE FINANTARE PHARE dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la participarea Romaniei in anul 2000 la programele comunitare: 'Intreprinderi mici si mijlocii', 'Egalitatea sanselor intre femei si barbati', 'SAVE II', 'Prevenirea SIDA si a altor cateva boli contagioase'

publicat in M.Of. 536 din 01-sep-2001

Ordonanta 58/2001 pentru ratificarea Instrumentului de amendare a Constitutiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto, 1994) si a Instrumentului de amendare a Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto, 1994), semnate la Minneapolis la 6 noiembrie 1998

publicat in M.Of. 536 din 01-sep-2001

Ordonanta 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.

publicat in M.Of. 536 din 01-sep-2001