Rasfoire documente

Decretul 674/2001 privind trecerea in rezerva a unui general de brigada din Ministerul de Interne

publicat in M.Of. 527 din 31-aug-2001

Hotarirea 36/2001 privind eliberarea din functie a unui secretar general adjunct

publicat in M.Of. 527 din 31-aug-2001

Hotarirea 791/2001 privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2001 pentru proiectarea si executia lucrarilor de consolidare cuprinzand cladiri de locuit multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public

publicat in M.Of. 527 din 31-aug-2001

Hotarirea 796/2001 privind trecerea unui imobil din proprietatea privata a statului si administrarea Regiei Autonome a Distributiei si Exploatarii Filmelor 'Romania-Film' in proprietatea publica a municipiului Giurgiu si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, judetul Giurgiu

publicat in M.Of. 527 din 31-aug-2001

Hotarirea 797/2001 privind transmiterea unor terenuri, proprietate publica a statului, din administrarea Institutului de Cercetari pentru Cereale si Plante Tehnice Fundulea in administrarea Regiei Autonome 'Administratia Nationala a Drumurilor din Romania'

publicat in M.Of. 527 din 31-aug-2001

Hotarirea 798/2001 privind transmiterea unor terenuri, proprietate publica a statului, din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice 'Gheorghe Ionescu-Sisesti' - Institutul de Cercetari pentru Cereale si Plante Tehnice Fundulea in administrarea Ministerului Justitiei - Directia Generala a Penitenciarelor si din administrarea Ministerului Justitiei - Directia Generala a Penitenciarelor in administrarea Agentiei Domeniilor Statului

publicat in M.Of. 527 din 31-aug-2001

Hotarirea 799/2001 privind transmiterea unui imobil, proprietate publica a statului, din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea Ministerului de Interne

publicat in M.Of. 527 din 31-aug-2001

Hotarirea 802/2001 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind calatoriile reciproce ale cetatenilor, semnat la Chisinau la 29 iunie 2001

publicat in M.Of. 527 din 31-aug-2001

Acord din 2001 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind calatoriile reciproce ale cetatenilor

publicat in M.Of. 527 din 31-aug-2001

Ordinul 1107/2001 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanism in municipiul Bucuresti

publicat in M.Of. 527 din 31-aug-2001