Rasfoire documente

Ordonanta 34/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 511 din 28-aug-2001

Ordonanta 30/2001 privind acceptarea amendamentelor la Conventia internationala asupra liniilor de incarcare, incheiata la Londra la 5 aprilie 1966, adoptate de Adunarea Organizatiei Maritime Internationale prin Rezolutia A. 784(19) la Londra la 23 noiembrie 1995

publicat in M.Of. 511 din 28-aug-2001

Ordonanta 35/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Portugheze privind sederea temporara in scopul angajarii lucratorilor romani pe teritoriul Republicii Portugheze, semnat la Lisabona la 19 iulie 2001

publicat in M.Of. 511 din 28-aug-2001

Acord din 2001 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Portugheze privind sederea temporara in scopul angajarii lucratorilor romani pe teritoriul Republicii Portugheze

publicat in M.Of. 511 din 28-aug-2001

Ordonanta 36/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg privind schimbul de stagiari, semnat la Luxemburg la 20 iulie 2001

publicat in M.Of. 511 din 28-aug-2001

Acord din 2001 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg privind schimbul de stagiari

publicat in M.Of. 511 din 28-aug-2001

Hotarirea 783/2001 privind transmiterea unor imobile, proprietate publica a statului, din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea Consiliului Local al Orasului Marghita, judetul Bihor

publicat in M.Of. 511 din 28-aug-2001