Rasfoire documente

Hotarirea 810/2001 privind acordarea unor ajutoare de urgenta

publicat in M.Of. 519 din 30-aug-2001

Hotarirea 809/2001 privind acordarea unor ajutoare de urgenta

publicat in M.Of. 519 din 30-aug-2001

Hotarirea 794/2001 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii 'Marirea gradului de siguranta a Sistemului Energetic National prin realizarea statiei de 400 kV Oradea Sud', judetul Bihor

publicat in M.Of. 519 din 30-aug-2001

Hotarirea 804/2001 privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertelor formulate de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului pentru vanzarea actiunilor detinute la unele societati comerciale din Programul pentru ajustarea sectorului privat (PSAL)

publicat in M.Of. 519 din 30-aug-2001

Hotarirea 805/2001 privind unele masuri de informare asupra tarifelor maximale pentru serviciile de cazare in structurile de primire turistice cu functiuni de cazare turistica la turismul neorganizat

publicat in M.Of. 519 din 30-aug-2001

Hotarirea 808/2001 privind acordarea unor ajutoare de urgenta

publicat in M.Of. 519 din 30-aug-2001

Hotarirea 811/2001 privind trecerea unui teren din domeniul privat al statului in domeniul public al statului si transmiterea acestuia din administrarea Agentiei Domeniilor Statului in administrarea Institutului de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor, pentru Centrul pentru Testarea Soiurilor Radauti

publicat in M.Of. 519 din 30-aug-2001

Hotarirea 812/2001 privind transmiterea, fara plata, a unui imobil, proprietate publica a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor - Oficiul judetean de consultanta agricola Gorj, in administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, pentru Universitatea 'Constantin Brancusi' din Targu Jiu

publicat in M.Of. 519 din 30-aug-2001