Rasfoire documente

Ordonanta 38/2001 privind acceptarea anexei nr. III, amendata, si a unor amendamente la Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, modificata prin Protocolul incheiat la Londra la 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78)

publicat in M.Of. 517 din 30-aug-2001

Amendament din 2000 la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin - MEPC.84(44) la Londra

publicat in M.Of. 517 din 30-aug-2001

Amendament din 1992 la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin - MEPC.57(33) la Londra

publicat in M.Of. 517 din 30-aug-2001

Amendament din 1994 la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate prin Rezoluţia nr. 1 a Conferinţei părţilor la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, astfel cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, la Londra

publicat in M.Of. 517 din 30-aug-2001

Amendament din 1995 la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin - MEPC.65 (37) la Londra

publicat in M.Of. 517 din 30-aug-2001

Amendament din 1996 la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin - MEPC.68(38) la Londra

publicat in M.Of. 517 din 30-aug-2001

Amendament din 1997 la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin - MEPC.75(40) la Londra

publicat in M.Of. 517 din 30-aug-2001

Amendament din 1999 la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin - MEPC.78(43) la Londra

publicat in M.Of. 517 din 30-aug-2001

Amendament din 2000 la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin - MEPC.89(45) la Londra

publicat in M.Of. 517 din 30-aug-2001

Amendament din 1994 la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate prin Rezoluţia nr. 3 a Conferinţei părţilor la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, astfel cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, la Londra la *)

publicat in M.Of. 517 din 30-aug-2001