Rasfoire documente

Decretul 672/2001 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptata la Strasbourg la 28 ianuarie 1981

publicat in M.Of. 515 din 29-aug-2001

Decretul 673/2001 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei europeane privind televiziunea transfrontiera a Consiliului Europei, adoptata la Strasbourg la 5 mai 1989, si a Protocolului de amendare a Conventiei europene privind televiziunea transfrontiera a Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 1 octombrie 1998

publicat in M.Of. 515 din 29-aug-2001

Hotarirea 25/2001 privind demisia unui senator

publicat in M.Of. 515 din 29-aug-2001

Decizia 8/2001 privind convocarea Camerei Deputatilor

publicat in M.Of. 515 din 29-aug-2001

Decizia 215/2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 167-174 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei

publicat in M.Of. 515 din 29-aug-2001

Ordonanta 42/2001 privind aprobarea preluarii de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei a drepturilor si obligatiilor, inclusiv a obligatiilor de plata a cotizatiei anuale, ce decurg din calitatea Romaniei de membru al Organizatiei interguvernamentale pentru transporturile internationale feroviare (OTIF), constituita in conformitate cu prevederile Conventiei cu privire la transporturile internationale feroviare (COTIF)

publicat in M.Of. 515 din 29-aug-2001