Rasfoire documente

Decizia 475/2000 cu privire la concentrarea economica Gaad Invest International - S.R.L./Sarme si Cabluri Harsova

publicat in M.Of. 5 din 05-ian-2001

Decizia 224/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 98 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare

publicat in M.Of. 5 din 05-ian-2001

Decizia 239/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. 2 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicata

publicat in M.Of. 5 din 05-ian-2001

Decizia 240/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, pozitia 7 din anexa, si a prevederilor art. 23 alin. (1) teza finala din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata

publicat in M.Of. 5 din 05-ian-2001

Decizia 256/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 147 din Codul penal

publicat in M.Of. 5 din 05-ian-2001

Decizia 259/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte, cu modificarile ulterioare

publicat in M.Of. 5 din 05-ian-2001

Hotarirea 1363/2000 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.265/1996

publicat in M.Of. 5 din 05-ian-2001

Hotarirea 1364/2000 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Muzeului Civilizatiei Populare Traditionale 'Astra' Sibiu in domeniul public al judetului Sibiu si in administrarea Bibliotecii Judetene 'Astra' Sibiu

publicat in M.Of. 5 din 05-ian-2001

Decizia 474/2000 cu privire la concentrarea economica AB Volvo/Renault Vehicules Industriels - S.A.

publicat in M.Of. 5 din 05-ian-2001