Rasfoire documente

Ordonanta 18/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura 'Reabilitarea retelei de canalizare si a facilitatilor de epurare a apelor uzate in Constanta, Romania'

publicat in M.Of. 481 din 21-aug-2001

Memorandumul PE/003/2000 DE FINANTARE convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura 'Reabilitarea retelei de canalizare si a facilitatilor de epurare a apelor uzate in Constanta, Romania'

publicat in M.Of. 481 din 21-aug-2001

Ordinul 354/2001 privind unele masuri de reducere a poluarii fonice in statiunile turistice din zona litoralului Marii Negre si in celelalte statiuni balneoclimatice

publicat in M.Of. 481 din 21-aug-2001

Ordinul 725/2001 privind unele masuri de reducere a poluarii fonice in statiunile turistice din zona litoralului Marii Negre si in celelalte statiuni balneoclimatice

publicat in M.Of. 481 din 21-aug-2001

Ordinul 545/2001 privind unele masuri de reducere a poluarii fonice in statiunile turistice din zona litoralului Marii Negre si in celelalte statiuni balneoclimatice

publicat in M.Of. 481 din 21-aug-2001

Ordinul 500/2001 privind unele masuri de reducere a poluarii fonice in statiunile turistice din zona litoralului Marii Negre si in celelalte statiuni balneoclimatice

publicat in M.Of. 481 din 21-aug-2001