Rasfoire documente

Decizia 161/2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 207 din Codul penal si ale art. 4 si art. 37 alin. (1) si (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat

publicat in M.Of. 473 din 17-aug-2001

Ordinul 117/2001 pentru aprobarea Listei cuprinzand tarifele minime care se percep de la vanatori straini pentru actiuni de vanatoare in Romania

publicat in M.Of. 473 din 17-aug-2001

Ordinul 164/2001 pentru aprobarea nivelului tarifelor minime care se percep de la vanatori romani pentru actiuni de vanatoare in Romania

publicat in M.Of. 473 din 17-aug-2001

Ordinul 279/2001 privind imputernicirea inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic de a elibera autorizatia pentru confectionarea si folosirea dispozitivelor de marcat material lemnos de lucru care se exploateaza si se transporta din padure

publicat in M.Of. 473 din 17-aug-2001

Ordinul 283/2001 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 58/1999 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea licentelor de fabricatie agentilor economici care desfasoara activitati in domeniul productiei de produse alimentare

publicat in M.Of. 473 din 17-aug-2001

Lista din 2001 cuprinzand asociatiile si fundatiile care au primit subventii de la bugetul de stat in anul 2000, in conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

publicat in M.Of. 473 din 17-aug-2001