Rasfoire documente

Decretul 661/2001 privind recunoasterea in functie a unui cleric

publicat in M.Of. 470 din 16-aug-2001

Decretul 662/2001 privind recunoasterea in functie a unui cleric

publicat in M.Of. 470 din 16-aug-2001

Decretul 663/2001 privind recunoasterea in functie a unui cleric

publicat in M.Of. 470 din 16-aug-2001

Decretul 664/2001 privind recunoasterea in functie a unui cleric

publicat in M.Of. 470 din 16-aug-2001

Decizia 169/2001 privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 53/2000 pentru unele masuri privind solutionarea cererilor referitoare la acordarea de despagubiri pentru daunele morale

publicat in M.Of. 470 din 16-aug-2001

Decizia 172/2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 505 alin. 2 teza a doua din Codul de procedura penala

publicat in M.Of. 470 din 16-aug-2001

Ordonanta 26/2001 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare

publicat in M.Of. 470 din 16-aug-2001

Hotarirea 751/2001 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind infiintarea Comitetului economic, stiintific si tehnic mixt consultativ, semnat la Bucuresti la 19 octombrie 2000

publicat in M.Of. 470 din 16-aug-2001

Acord din 2000 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind infiintarea Comitetului economic, stiintific si tehnic mixt consultativ

publicat in M.Of. 470 din 16-aug-2001

Norma din 2000 de functionare a Comitetului economic, stiintific si tehnic mixt consultativ dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene din 19 octombrie 2000

publicat in M.Of. 470 din 16-aug-2001

Hotarirea 758/2001 pentru modificarea art. 61 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 639/1998

publicat in M.Of. 470 din 16-aug-2001

Decizia 1493/2001 privind modificarea Deciziei nr. 374/2000 pentru aprobarea Normelor privind procedura de vamuire la domiciliu pentru operatiunile de export, precum si a Deciziei nr. 637/2000 pentru aprobarea Normelor privind procedura de vamuire la domiciliu pentru operatiunile de import si de perfectionare activa

publicat in M.Of. 470 din 16-aug-2001

Norma 3/2001 pentru modificarea Normelor Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2001 privind lichiditatea bancilor

publicat in M.Of. 470 din 16-aug-2001