Rasfoire documente

Ordonanta 11/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe

publicat in M.Of. 461 din 13-aug-2001

Ordonanta 12/2001 pentru aprobarea unor reglementari privind datoria publica externa

publicat in M.Of. 461 din 13-aug-2001

Ordonanta 13/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor comunitare pentru cadastru si agricultura

publicat in M.Of. 461 din 13-aug-2001

Hotarirea 685/2001 privind transmiterea, cu plata, in proprietatea Societatii Comerciale 'Romcontrol' - S.A. a unui imobil proprietate privata a statului, administrat de Regia Autonoma 'Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat'

publicat in M.Of. 461 din 13-aug-2001

Hotarirea 732/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei

publicat in M.Of. 461 din 13-aug-2001

Hotarirea 741/2001 privind aprobarea structurii, indicatorilor si a fondurilor aferente programelor care se experimenteaza si se finanteaza din bugetul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului in anul 2001

publicat in M.Of. 461 din 13-aug-2001

Hotarirea 746/2001 pentru aprobarea amendamentelor convenite prin Scrisoarea semnata la Washington la 1 iunie 2001 si la Bucuresti la 26 iunie 2001 intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare referitor la Proiectul privind forta de munca si protectia sociala, semnat la Washington la data de 23 august 1995

publicat in M.Of. 461 din 13-aug-2001

Ordinul 118/2001 privind concursul public de reofertare nr. 22-2/2001 pentru concesionarea unor activitati miniere de exploatare

publicat in M.Of. 461 din 13-aug-2001

Ordinul 535/2001 privind activitatile specifice programelor de sanatate pentru care se finanteaza si cheltuieli de personal

publicat in M.Of. 461 din 13-aug-2001