Rasfoire documente

Decizia 193/2001 [A] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136 alin. (2) din Codul muncii (adoptat prin Legea nr. 10 din 23 noiembrie 1972)

publicat in M.Of. 441 din 06-aug-2001

Hotarirea 698/2001 pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori semnate la Washington la 4 aprilie 2001 si la Bucuresti la 27 aprilie 2001 intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la reforma invatamantului preuniversitar, semnat la Washington la 23 mai 1994

publicat in M.Of. 441 din 06-aug-2001

Ordinul 228/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la metodele de analiza a probelor si la limitele maxime admise pentru mercur in produsele din pescuit

publicat in M.Of. 441 din 06-aug-2001

Ordinul 277/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la criteriile microbiologice aplicabile la productia de crustacee si moluste fierte

publicat in M.Of. 441 din 06-aug-2001

Ordinul 781/2001 pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 1.372/2000 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit

publicat in M.Of. 441 din 06-aug-2001

Ordinul 984/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea brevetelor si certificatelor de capacitate nationale pentru personalul navigant fluvial

publicat in M.Of. 441 din 06-aug-2001

Ordinul 1253/2001 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 1.801/1995 de aprobare a Nomenclatorului formularelor tipizate pentru stabilirea, evidenta, urmarirea, incasarea si raportarea impozitelor, taxelor si a altor obligatii, precum si al celor care privesc activitatile de trezorerie, bugetare, de control si sanctionare a contraventiilor la normele legale privind disciplina financiara

publicat in M.Of. 441 din 06-aug-2001

Ordinul 4079/2001 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator

publicat in M.Of. 441 din 06-aug-2001

Ordinul 268/2001 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator

publicat in M.Of. 441 din 06-aug-2001

Ordinul 1480/2001 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator

publicat in M.Of. 441 din 06-aug-2001

Norma sanitara veterinara din 2001 SANITAR VETERINARA cu privire la metodele de analiza a probelor si la limitele maxime admise pentru mercur in produsele din pescuit

publicat in M.Of. 441 din 06-aug-2001

Norma sanitara veterinara din 2001 SANITAR VETERINARA cu privire la criteriile microbiologice aplicabile la productia de crustacee si moluste fierte

publicat in M.Of. 441 din 06-aug-2001