Rasfoire documente

Ordonanta 8/2001 pentru modificarea Legii nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul agricol

publicat in M.Of. 430 din 31-iul-2001

Ordonanta 9/2001 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, precum si indemnizatiile si celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului

publicat in M.Of. 430 din 31-iul-2001

Hotarirea 707/2001 privind autorizarea Ministerului Finantelor Publice de a garanta un credit extern pentru Regia Autonoma 'Administratia Nationala a Drumurilor din Romania'

publicat in M.Of. 430 din 31-iul-2001

Hotarirea 709/2001 privind transmiterea fara plata a Centralei Electrice de Termoficare Resita din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societatii Comerciale 'Termoelectrica' - S.A. in domeniul privat al statului si in administrarea Consiliului Local Resita, judetul Caras-Severin

publicat in M.Of. 430 din 31-iul-2001

Hotarirea 712/2001 privind participarea Romaniei in anul 2001 la Programul de actiune comunitara 'Tineret' si plata contributiei financiare la acest program

publicat in M.Of. 430 din 31-iul-2001

Hotarirea 713/2001 privind transmiterea unui spatiu de garare, proprietate publica a statului, din administrarea Camerei Deputatilor in administrarea Serviciului Roman de Informatii

publicat in M.Of. 430 din 31-iul-2001

Hotarirea 714/2001 privind transferul Inchisorii Militare nr. 5 Caracal din subordinea Ministerului Apararii Nationale in subordinea Ministerului de Interne - Comandamentul National al Jandarmeriei

publicat in M.Of. 430 din 31-iul-2001

Ordinul 1438/2001 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.388/2001

publicat in M.Of. 430 din 31-iul-2001

Ordinul 1439/2001 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.389/2001

publicat in M.Of. 430 din 31-iul-2001