Rasfoire documente

Hotarirea 654/2001 pentru numirea membrilor delegatiei partii romane in Comisia mixta permanenta romano-iugoslava pentru micul trafic de calatori in zona de frontiera

publicat in M.Of. 420 din 30-iul-2001

Hotarirea 649/2001 privind transmiterea unor spatii din imobilul proprietate publica a statului, situat in municipiul Bucuresti, din administrarea Oficiului National pentru Documentare si Expozitii de Arta in administrarea Teatrului National 'I. L. Caragiale' din Bucuresti

publicat in M.Of. 420 din 30-iul-2001

Hotarirea 653/2001 privind trecerea unor bunuri imobile din proprietatea publica a statului in proprietatea publica a municipiului Targu Jiu

publicat in M.Of. 420 din 30-iul-2001

Hotarirea 655/2001 privind transmiterea unui imobil proprietate publica a statului din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara

publicat in M.Of. 420 din 30-iul-2001

Hotarirea 657/2001 privind transmiterea unor bunuri proprietate publica a statului si a terenurilor aferente din administrarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului in administrarea Ministerului Industriei si Resurselor

publicat in M.Of. 420 din 30-iul-2001

Hotarirea 658/2001 privind atribuirea unui spatiu din imobilul situat in municipiul Bucuresti, Bd Libertatii nr. 12, sectorul 5, din administrarea Ministerului Dezvoltarii si Prognozei in folosinta gratuita Camerei Auditorilor din Romania

publicat in M.Of. 420 din 30-iul-2001

Hotarirea 659/2001 privind transmiterea unui imobil proprietate publica a statului din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea Consiliului Local al Municipiului Caransebes

publicat in M.Of. 420 din 30-iul-2001