Rasfoire documente

Legea 382/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura 'Largirea la 4 benzi a drumului national DN 5 Bucuresti-Giurgiu, Romania', semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2000 si la Bruxelles la 23 octombrie 2000

publicat in M.Of. 419 din 27-iul-2001

Memorandumul PT/002/2000 DE FINANTARE convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura 'Largirea la 4 benzi a drumului national DN 5 Bucuresti-Giurgiu, Romania' (Masura ISPA nr. 2000/RO/16/P/PT/002)

publicat in M.Of. 419 din 27-iul-2001

Decretul 527/2001 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura 'Largirea la 4 benzi a drumului national DN 5 Bucuresti-Giurgiu, Romania', semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2000 si la Bruxelles la 23 octombrie 2000

publicat in M.Of. 419 din 27-iul-2001

Hotarirea 664/2001 privind suplimentarea bugetului Ministerului de Interne din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului

publicat in M.Of. 419 din 27-iul-2001

Hotarirea 665/2001 privind trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Companiei Nationale 'Apele Romane' - S.A., Directia Apelor Jiu Craiova, in domeniul public al municipiului Craiova si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova a lucrarii hidrotehnice 'Aparare de inundatii a municipiului Craiova de apele provenite de pe versantii limitrofi'

publicat in M.Of. 419 din 27-iul-2001

Hotarirea 668/2001 pentru modificarea art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 466/2001 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2001 pentru Arhiepiscopia Targovistei

publicat in M.Of. 419 din 27-iul-2001

Hotarirea 688/2001 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2001, in vederea continuarii lucrarilor la obiectivul de investitii 'Alimentarea cu gaze naturale a localitatilor din Valea Jiului - conducta repartitie Paroseni-Uricani si SRM Lupeni, SRM Barbateni, SRM Uricani - etapa a III-a, judetul Hunedoara'

publicat in M.Of. 419 din 27-iul-2001