Rasfoire documente

Legea 418/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 151/1999 privind stingerea unor obligatii bugetare

publicat in M.Of. 402 din 20-iul-2001

Decretul 570/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 151/1999 privind stingerea unor obligatii bugetare

publicat in M.Of. 402 din 20-iul-2001

Legea 419/2001 privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 72/1998 pentru modificarea si completarea Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997

publicat in M.Of. 402 din 20-iul-2001

Legea 413/2001 privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 231/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor

publicat in M.Of. 402 din 20-iul-2001

Decretul 565/2001 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 231/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor

publicat in M.Of. 402 din 20-iul-2001

Legea 414/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2001 privind abrogarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 229/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori

publicat in M.Of. 402 din 20-iul-2001

Decretul 566/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2001 privind abrogarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 229/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori

publicat in M.Of. 402 din 20-iul-2001

Legea 417/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 65/2001 privind trecerea cu titlu gratuit a unor imobile situate in municipiul Bucuresti din patrimoniul Directiei Generale a Vamilor si din patrimoniul Ministerului Finantelor Publice in proprietatea publica a statului si, respectiv, in proprietatea privata a Agentiei Nationale pentru Locuinte

publicat in M.Of. 402 din 20-iul-2001

Decretul 569/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 65/2001 privind trecerea cu titlu gratuit a unor imobile situate in municipiul Bucuresti din patrimoniul Directiei Generale a Vamilor si din patrimoniul Ministerului Finantelor Publice in proprietatea publica a statului si, respectiv, in proprietatea privata a Agentiei Nationale pentru Locuinte

publicat in M.Of. 402 din 20-iul-2001

Decretul 571/2001 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 72/1998 pentru modificarea si completarea Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997

publicat in M.Of. 402 din 20-iul-2001

Legea 420/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2000 pentru autorizarea Bancii Nationale a Romaniei de a acorda o linie de credit Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar

publicat in M.Of. 402 din 20-iul-2001

Decretul 572/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2000 pentru autorizarea Bancii Nationale a Romaniei de a acorda o linie de credit Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar

publicat in M.Of. 402 din 20-iul-2001

Legea 421/2001 privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2000 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de plata a impozitelor pe salarii si/sau pe venituri realizate de consultanti straini pentru activitatile desfasurate in Romania in cadrul unor acorduri de imprumut

publicat in M.Of. 402 din 20-iul-2001

Decretul 573/2001 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2000 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de plata a impozitelor pe salarii si/sau pe venituri realizate de consultanti straini pentru activitatile desfasurate in Romania in cadrul unor acorduri de imprumut

publicat in M.Of. 402 din 20-iul-2001