Rasfoire documente

Legea 416/2001 privind venitul minim garantat

publicat in M.Of. 401 din 20-iul-2001

Legea 410/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 250/2000 pentru modificarea salariilor de baza pentru unele functii prevazute in anexele nr. I, II, IV si V la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar

publicat in M.Of. 401 din 20-iul-2001

Decretul 562/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 250/2000 pentru modificarea salariilor de baza pentru unele functii prevazute in anexele nr. I, II, IV si V la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar

publicat in M.Of. 401 din 20-iul-2001

Legea 411/2001 pentru abrogarea Legii nr. 157/2000 privind Planul national pentru agricultura si dezvoltare rurala aferent Programului SAPARD pentru cofinantarea acestuia de la bugetul de stat

publicat in M.Of. 401 din 20-iul-2001

Decretul 563/2001 privind promulgarea Legii pentru abrogarea Legii nr. 157/2000 privind Planul national pentru agricultura si dezvoltare rurala aferent Programului SAPARD pentru cofinantarea acestuia de la bugetul de stat

publicat in M.Of. 401 din 20-iul-2001

Legea 412/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 84/1999 privind scoaterea din functiune a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral, neamortizate, apartinand agentilor economici din constructii

publicat in M.Of. 401 din 20-iul-2001

Decretul 564/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 84/1999 privind scoaterea din functiune a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral, neamortizate, apartinand agentilor economici din constructii

publicat in M.Of. 401 din 20-iul-2001

Decretul 568/2001 pentru promulgarea Legii privind venitul minim garantat

publicat in M.Of. 401 din 20-iul-2001