Rasfoire documente

Decretul 530/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 174/2000 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producatorilor de lapte

publicat in M.Of. 390 din 17-iul-2001

Legea 385/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 174/2000 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producatorilor de lapte

publicat in M.Of. 390 din 17-iul-2001

Legea 386/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2001 privind unele masuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritatii judecatoresti

publicat in M.Of. 390 din 17-iul-2001

Decretul 531/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2001 privind unele masuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritatii judecatoresti

publicat in M.Of. 390 din 17-iul-2001

Legea 387/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 42/2001 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2001 personalului din sectorul bugetar

publicat in M.Of. 390 din 17-iul-2001

Decretul 532/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 42/2001 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2001 personalului din sectorul bugetar

publicat in M.Of. 390 din 17-iul-2001

Hotarirea 626/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului

publicat in M.Of. 390 din 17-iul-2001

Hotarirea 640/2001 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli si a obiectivelor pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse in luna iunie 2001 in judetele Bacau, Buzau, Covasna, Dambovita, Dolj, Hunedoara si Prahova

publicat in M.Of. 390 din 17-iul-2001

Norme Metodologice din 2001 de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului

publicat in M.Of. 390 din 17-iul-2001