Rasfoire documente

Ordinul 395/2001 privind aprobarea Listei cuprinzand standardele romane pentru asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente de joasa tensiune

publicat in M.Of. 381 din 12-iul-2001

Legea 345/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 125/2000 privind declararea orasului Sulina, judetul Tulcea, si a zonei inconjuratoare ca obiectiv de interes national

publicat in M.Of. 381 din 12-iul-2001

Decretul 483/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 125/2000 privind declararea orasului Sulina, judetul Tulcea, si a zonei inconjuratoare ca obiectiv de interes national

publicat in M.Of. 381 din 12-iul-2001

Legea 348/2001 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului

publicat in M.Of. 381 din 12-iul-2001

Decretul 486/2001 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului

publicat in M.Of. 381 din 12-iul-2001

Hotarirea 617/2001 privind Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta

publicat in M.Of. 381 din 12-iul-2001

Hotarirea 618/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru reglementarea unitara a termenelor si procedurilor privind administrarea sumelor datorate bugetului de stat, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare

publicat in M.Of. 381 din 12-iul-2001

Hotarirea 620/2001 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Locuinte

publicat in M.Of. 381 din 12-iul-2001

Ordinul 184/2001 privind aprobarea Listei cuprinzand standardele romane pentru asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente de joasa tensiune

publicat in M.Of. 381 din 12-iul-2001

Hotarirea 627/2001 privind transmiterea unui imobil proprietate publica a statului din administrarea Ministerului de Interne in administrarea Consiliului Local al Comunei Fratesti, judetul Giurgiu

publicat in M.Of. 381 din 12-iul-2001

Ordinul 1337/2001 privind scutirea de la plata taxelor vamale si a suprataxelor vamale, in conditiile legii, a instalatiilor, echipamentelor, utilajelor si partilor acestora, in valoare de 2.984.640,10 dolari S.U.A., achizitionate din import de Societatea Nationala 'Institutul Pasteur' - S.A. pentru obiectivul de investitii 'Modernizare pentru aducerea progresiva a productiei la nivel international in cadrul Societatii Nationale «Institutul Pasteur» - S.A.'

publicat in M.Of. 381 din 12-iul-2001

Ordinul 200/2001 privind scutirea de la plata taxelor vamale si a suprataxelor vamale, in conditiile legii, a instalatiilor, echipamentelor, utilajelor si partilor acestora, in valoare de 2.984.640,10 dolari S.U.A., achizitionate din import de Societatea Nationala 'Institutul Pasteur' - S.A. pentru obiectivul de investitii 'Modernizare pentru aducerea progresiva a productiei la nivel international in cadrul Societatii Nationale «Institutul Pasteur» - S.A.'

publicat in M.Of. 381 din 12-iul-2001

Ordinul 13/2001 privind aprobarea tarifelor pentru energia termica livrata de Societatea Comerciala 'Termoelectrica' - S.A.

publicat in M.Of. 381 din 12-iul-2001

Norme Metodologice din 2001 pentru reglementarea unitara a termenelor si procedurilor privind administrarea sumelor datorate bugetului de stat, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare

publicat in M.Of. 381 din 12-iul-2001

Regulament din 2001 de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Locuinte

publicat in M.Of. 381 din 12-iul-2001