Rasfoire documente

Legea 370/2001 pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 57/1999 privind obligativitatea avizarii de catre Ministerul Tineretului si Sportului a schimbarii destinatiei sau desfiintarii unor baze sportive apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale

publicat in M.Of. 388 din 16-iul-2001

Decretul 515/2001 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 57/1999 privind obligativitatea avizarii de catre Ministerul Tineretului si Sportului a schimbarii destinatiei sau desfiintarii unor baze sportive apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale

publicat in M.Of. 388 din 16-iul-2001

Legea 371/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2000 privind modificarea Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar si abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 130/1998 privind regularizarea cotelor de capital social in procesul de privatizare a bancilor, aprobata prin Legea nr. 41/1999

publicat in M.Of. 388 din 16-iul-2001

Decretul 516/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2000 privind modificarea Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar si abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 130/1998 privind regularizarea cotelor de capital social in procesul de privatizare a bancilor, aprobata prin Legea nr. 41/1999

publicat in M.Of. 388 din 16-iul-2001

Legea 374/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare

publicat in M.Of. 388 din 16-iul-2001

Decretul 519/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare

publicat in M.Of. 388 din 16-iul-2001

Legea 377/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 19/1999 privind acordarea unor facilitati agentilor economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din functiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral

publicat in M.Of. 388 din 16-iul-2001

Decretul 522/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 19/1999 privind acordarea unor facilitati agentilor economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din functiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral

publicat in M.Of. 388 din 16-iul-2001

Hotarirea 638/2001 privind alocarea unor sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2001, pentru refacerea podului din orasul Otelu Rosu, judetul Caras-Severin, distrus in urma inundatiilor din luna aprilie 2000

publicat in M.Of. 388 din 16-iul-2001

Hotarirea 639/2001 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 322/2001 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli si a obiectivelor pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse in perioada 1-7 martie 2001 in judetul Suceava

publicat in M.Of. 388 din 16-iul-2001

Hotarirea 641/2001 privind aprobarea incadrarii in categoria functionala a drumurilor judetene a unor sectoare de drumuri situate in judetul Hunedoara

publicat in M.Of. 388 din 16-iul-2001

Hotarirea 642/2001 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii 'Marirea gradului de siguranta a instalatiilor aferente statiei 400/110/10 kV Constanta-Nord'

publicat in M.Of. 388 din 16-iul-2001

Hotarirea 643/2001 privind plata contributiei Romaniei pe anii 2001 si 2002 pentru participarea la Programul LIFE al Comunitatii Europene

publicat in M.Of. 388 din 16-iul-2001