Rasfoire documente

Legea 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman

publicat in M.Of. 386 din 16-iul-2001

Legea 367/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 242/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice

publicat in M.Of. 386 din 16-iul-2001

Decretul 512/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 242/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice

publicat in M.Of. 386 din 16-iul-2001

Legea 376/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/1999 privind scoaterea din functiune a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral, neamortizate, apartinand agentilor economici din industrie

publicat in M.Of. 386 din 16-iul-2001

Decretul 521/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/1999 privind scoaterea din functiune a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral, neamortizate, apartinand agentilor economici din industrie

publicat in M.Of. 386 din 16-iul-2001

Legea 379/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/1999 pentru completarea art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale

publicat in M.Of. 386 din 16-iul-2001

Decretul 524/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/1999 pentru completarea art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale

publicat in M.Of. 386 din 16-iul-2001

Legea 380/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2000 privind unele masuri pentru accelerarea derularii creditelor garantate de Guvern in baza Hotararii Guvernului nr. 687/1997 privind contractarea si garantarea de catre Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apa a satelor, asigurarea cu locuinte sociale, refacerea si dezvoltarea infrastructurii in intravilanul localitatilor rurale, cu modificarile si completarile ulterioare

publicat in M.Of. 386 din 16-iul-2001

Decretul 525/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2000 privind unele masuri pentru accelerarea derularii creditelor garantate de Guvern in baza Hotararii Guvernului nr. 687/1997 privind contractarea si garantarea de catre Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apa a satelor, asigurarea cu locuinte sociale, refacerea si dezvoltarea infrastructurii in intravilanul localitatilor rurale, cu modificarile si completarile ulterioare

publicat in M.Of. 386 din 16-iul-2001

Legea 381/2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobata prin Legea nr. 136/1994, cu modificarile ulterioare

publicat in M.Of. 386 din 16-iul-2001

Decretul 526/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobata prin Legea nr. 136/1994, cu modificarile ulterioare

publicat in M.Of. 386 din 16-iul-2001

Decretul 551/2001 pentru promulgarea Legii privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman

publicat in M.Of. 386 din 16-iul-2001