Rasfoire documente

Legea 336/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 205/1999 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantitati de hartie de ziar, prin exceptare de la prevederile Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat

publicat in M.Of. 378 din 11-iul-2001

Decretul 474/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 205/1999 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantitati de hartie de ziar, prin exceptare de la prevederile Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat

publicat in M.Of. 378 din 11-iul-2001

Legea 337/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 219/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale

publicat in M.Of. 378 din 11-iul-2001

Decretul 475/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 219/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale

publicat in M.Of. 378 din 11-iul-2001

Legea 340/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 294/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 145/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, precum si a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

publicat in M.Of. 378 din 11-iul-2001

Decretul 478/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 294/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 145/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, precum si a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

publicat in M.Of. 378 din 11-iul-2001

Legea 344/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 93/2000 privind declararea municipiului Alba Iulia si a zonei inconjuratoare ca obiectiv de interes national

publicat in M.Of. 378 din 11-iul-2001

Decretul 482/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 93/2000 privind declararea municipiului Alba Iulia si a zonei inconjuratoare ca obiectiv de interes national

publicat in M.Of. 378 din 11-iul-2001

Hotarirea 615/2001 privind transmiterea unui imobil, proprietate publica a statului, situat in municipiul Bucuresti, din administrarea Ministerului Finantelor Publice in administrarea Regiei Autonome 'Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat'

publicat in M.Of. 378 din 11-iul-2001

Hotarirea 619/2001 privind completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 296/2001 pentru aprobarea Programului de marketing si promovare turistica pentru anul 2001

publicat in M.Of. 378 din 11-iul-2001

Hotarirea 623/2001 pentru aprobarea componentei nominale a reprezentantilor partii romane in comisia mixta pentru realizarea obiectivului 'Pod peste fluviul Dunarea, la Calafat-Vidin'

publicat in M.Of. 378 din 11-iul-2001