Rasfoire documente

Hotarirea 604/2001 pentru infiintarea Centrului National de Formare a Personalului din Invatamantul Preuniversitar

publicat in M.Of. 368 din 09-iul-2001

Hotarirea 605/2001 pentru stabilirea modului de alocare a fondurilor de la bugetul de stat, destinate platii materialului seminal provenit din productia interna, pentru actiunea de insamantare artificiala la bovine si porcine si pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea, distribuirea si controlul sumelor cheltuite de la bugetul de stat pentru actiunea de insamantare artificiala la bovine si porcine

publicat in M.Of. 368 din 09-iul-2001

Hotarirea 608/2001 privind transmiterea unui imobil proprietate publica a statului, situat in municipiul Giurgiu, din administrarea Consiliului Local Giurgiu in administrarea Consiliului Judetean Giurgiu

publicat in M.Of. 368 din 09-iul-2001

Hotarirea 609/2001 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2001 pentru achizitionarea sculpturii 'Cap de copil' de Constantin Brancusi si transmiterea acesteia in administrarea Muzeului National de Arta al Romaniei

publicat in M.Of. 368 din 09-iul-2001

Hotarirea 610/2001 privind transmiterea in administrarea Serviciului Roman de Informatii a unui imobil, proprietate publica a statului, situat in municipiul Ploiesti

publicat in M.Of. 368 din 09-iul-2001

Ordinul 398/2001 privind imputernicirea organelor de executare ale Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si ale caselor teritoriale de pensii sa desfasoare activitati de executare silita in baza Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare

publicat in M.Of. 368 din 09-iul-2001

Hotarirea 150/2001 privind retragerea autorizatiei de functionare a Bancii Comerciale 'Unirea' - S.A.

publicat in M.Of. 368 din 09-iul-2001

Norme Metodologice din 2001 privind utilizarea, distribuirea si controlul sumelor cheltuite de la bugetul de stat pentru actiunea de insamantare artificiala la bovine si porcine

publicat in M.Of. 368 din 09-iul-2001