Rasfoire documente

Legea 329/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 185/2000 pentru modificarea anexei nr. IV/2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar

publicat in M.Of. 358 din 04-iul-2001

Decretul 466/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 185/2000 pentru modificarea anexei nr. IV/2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar

publicat in M.Of. 358 din 04-iul-2001

Legea 330/2001 privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat, precum si a Legii locuintei nr. 114/1996

publicat in M.Of. 358 din 04-iul-2001

Decretul 467/2001 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat, precum si a Legii locuintei nr. 114/1996

publicat in M.Of. 358 din 04-iul-2001

Hotarirea 600/2001 privind stabilirea onorariilor in suma fixa pentru serviciile prestate de notarii publici in vederea inregistrarii si autorizarii functionarii comerciantilor

publicat in M.Of. 358 din 04-iul-2001

Hotarirea 601/2001 pentru aprobarea cuantumurilor taxelor si tarifelor percepute pentru operatiunile de inregistrare si autorizare a functionarii comerciantilor

publicat in M.Of. 358 din 04-iul-2001

Hotarirea 599/2001 pentru stabilirea modelului si continutului cererii de inregistrare si ale certificatului de inregistrare a comerciantului

publicat in M.Of. 358 din 04-iul-2001