Rasfoire documente

Legea 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ in economie

publicat in M.Of. 356 din 03-iul-2001

Decretul 469/2001 pentru promulgarea Legii privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ in economie

publicat in M.Of. 356 din 03-iul-2001

Hotarirea 565/2001 privind transferul unor societati comerciale din cadrul sectorului productiei de aparare din portofoliul Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului in portofoliul Ministerului Industriei si Resurselor

publicat in M.Of. 356 din 03-iul-2001

Legea 325/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 53/2001 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania, Banca Europeana de Investitii si Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice 'Transelectrica' - S.A. privind finantarea Proiectului pentru Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice 'Transelectrica' - S.A., semnat la Luxemburg la 5 decembrie 2000 si la Bucuresti la 8 decembrie 2000

publicat in M.Of. 356 din 03-iul-2001

Decretul 462/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 53/2001 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania, Banca Europeana de Investitii si Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice 'Transelectrica' - S.A. privind finantarea Proiectului pentru Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice 'Transelectrica' - S.A., semnat la Luxemburg la 5 decembrie 2000 si la Bucuresti la 8 decembrie 2000

publicat in M.Of. 356 din 03-iul-2001

Legea 327/2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adaugata a unor bunuri importate si servicii efectuate de prestatori cu sediul in strainatate, necesare in vederea inzestrarii Serviciului de Telecomunicatii Speciale

publicat in M.Of. 356 din 03-iul-2001

Decretul 464/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adaugata a unor bunuri importate si servicii efectuate de prestatori cu sediul in strainatate, necesare in vederea inzestrarii Serviciului de Telecomunicatii Speciale

publicat in M.Of. 356 din 03-iul-2001

Legea 328/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 183/1999 pentru modificarea anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica

publicat in M.Of. 356 din 03-iul-2001

Decretul 465/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 183/1999 pentru modificarea anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica

publicat in M.Of. 356 din 03-iul-2001