Rasfoire documente

Hotarirea 18/2001 pentru modificarea Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 12/2001 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

publicat in M.Of. 355 din 02-iul-2001

Hotarirea 19/2001 privind numirea presedintelui, vicepresedintilor si a membrilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

publicat in M.Of. 355 din 02-iul-2001

Hotarirea 20/2001 privind numirea presedintelui, vicepresedintelui si membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor

publicat in M.Of. 355 din 02-iul-2001

Hotarirea 24/2001 pentru modificarea Hotararii Senatului nr. 52/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului, republicata

publicat in M.Of. 355 din 02-iul-2001

Hotarirea 35/2001 privind instituirea Comisiei speciale pentru elaborarea propunerilor legislative prevazute la art. 79 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al Romaniei si avizarea proiectelor de legi pentru aprobarea ordonantelor si ordonantelor de urgenta emise de Guvern in acest domeniu

publicat in M.Of. 355 din 02-iul-2001

Decretul 455/2001 privind numirea in functia de judecator la Curtea Suprema de Justitie

publicat in M.Of. 355 din 02-iul-2001

Decretul 456/2001 privind numirea si eliberarea unor judecatori si procurori

publicat in M.Of. 355 din 02-iul-2001

Hotarirea 585/2001 privind repartizarea sumelor pentru intretinerea, conservarea si perpetuarea patrimoniului genetic al animalelor pe specii, rase, linii si hibrizi, precum si stabilirea numarului de animale pentru care se acorda aceste sume in anul 2001

publicat in M.Of. 355 din 02-iul-2001