Rasfoire documente

Hotarirea 569/2001 privind modificarea pct. 3 si 4 din anexa la Hotararea Guvernului nr. 404/2001 pentru desemnarea reprezentantilor Guvernului in Consiliul National pentru Dezvoltare Regionala

publicat in M.Of. 344 din 28-iun-2001

Legea 320/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 137/1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii

publicat in M.Of. 344 din 28-iun-2001

Decretul 445/2001 privind acreditarea unor ambasadori

publicat in M.Of. 344 din 28-iun-2001

Decretul 450/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 137/1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii

publicat in M.Of. 344 din 28-iun-2001

Decretul 446/2001 privind acordarea gradului de general de brigada unui colonel din Serviciul de Informatii Externe si trecerea acestuia in rezerva

publicat in M.Of. 344 din 28-iun-2001

Decretul 447/2001 privind trecerea in rezerva a unor generali din Ministerul Apararii Nationale

publicat in M.Of. 344 din 28-iun-2001

Decizia 105/2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 si 31 din Legea nr. 25/1969 privind regimul strainilor in Romania, republicata

publicat in M.Of. 344 din 28-iun-2001

Ordinul 1195/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura, criteriile si competentele de acordare a inlesnirilor la plata creantelor bugetare administrate de Ministerul Finantelor Publice

publicat in M.Of. 344 din 28-iun-2001

Ordinul 1291/2001 privind imbunatatirea activitatii de certificare a bilanturilor contabile si a conturilor de executie bugetara, prin persoane fizice sau juridice agreate, la institutiile publice cu mai putin de 25 de posturi

publicat in M.Of. 344 din 28-iun-2001

Norme Metodologice din 2001 privind procedura, criteriile si competentele de acordare a inlesnirilor la plata creantelor bugetare administrate de Ministerul Finantelor Publice

publicat in M.Of. 344 din 28-iun-2001