Rasfoire documente

Hotarirea 14/2001 pentru modificarea Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 47/2000 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa

publicat in M.Of. 328 din 19-iun-2001

Hotarirea 15/2001 pentru modificarea Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 49/2000 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei Parlamentului Romaniei pentru Integrare Europeana

publicat in M.Of. 328 din 19-iun-2001

Hotarirea 16/2001 privind numirea domnului Dan Serban Dragos Iliescu in functia de presedinte al Consiliului Legislativ

publicat in M.Of. 328 din 19-iun-2001

Hotarirea 545/2001 privind propunerea in functia de arhiereu-vicar al Mitropoliei Cultului Crestin de Rit Vechi a Preacuviosului Nafanail (Ichim Nicolae), in vederea recunoasterii prin decret al Presedintelui Romaniei

publicat in M.Of. 328 din 19-iun-2001

Hotarirea 547/2001 privind scoaterea definitiva din circuitul agricol a unor terenuri situate in municipiul Arad, judetul Arad

publicat in M.Of. 328 din 19-iun-2001

Hotarirea 549/2001 privind aprobarea incadrarii in categoria functionala a drumurilor comunale, sub denumirea 'DC 100', a unor drumuri nenominalizate, situate in judetul Giurgiu

publicat in M.Of. 328 din 19-iun-2001

Hotarirea 553/2001 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 212/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei

publicat in M.Of. 328 din 19-iun-2001

Hotarirea 548/2001 privind aprobarea incadrarii in categoria functionala a drumurilor comunale a unor drumuri din comuna Lungani, judetul Iasi

publicat in M.Of. 328 din 19-iun-2001