Rasfoire documente

Legea 305/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 22/2001 pentru abrogarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 219/1999 privind Programul national pentru taranime bazat pe cupoane atribuite gratuit

publicat in M.Of. 312 din 12-iun-2001

Decretul 410/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 22/2001 pentru abrogarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 219/1999 privind Programul national pentru taranime bazat pe cupoane atribuite gratuit

publicat in M.Of. 312 din 12-iun-2001

Legea 308/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 291/2000 privind stabilirea de masuri referitoare la organizarea si functionarea unor ministere

publicat in M.Of. 312 din 12-iun-2001

Decretul 413/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 291/2000 privind stabilirea de masuri referitoare la organizarea si functionarea unor ministere

publicat in M.Of. 312 din 12-iun-2001

Hotarirea 520/2001 privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile proprietate a statului, aflate in administrarea sau folosinta unor institutii publice, regii autonome si societati comerciale

publicat in M.Of. 312 din 12-iun-2001

Hotarirea 521/2001 pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr. 1.048/2000 privind transmiterea unor imobile, situate in judetul Brasov, din administrarea Regiei Autonome 'Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat' in administrarea Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala

publicat in M.Of. 312 din 12-iun-2001

Hotarirea 522/2001 pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucuresti in luna mai 2001 a celei de-a 60-a Adunari generale a Comisiei Europene pentru Turism (CET)

publicat in M.Of. 312 din 12-iun-2001

Hotarirea 525/2001 privind transmiterea cu plata a unui imobil din patrimoniul Societatii Comerciale 'Neptun Olimp' - S.A. in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului de Interne

publicat in M.Of. 312 din 12-iun-2001

Hotarirea 526/2001 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii 'Modernizarea si retehnologizarea exploatarilor miniere Vulcan si Paroseni si a Uzinei de preparatie Coroiesti' si 'Reabilitarea Grupului nr. 4 de 150 MW din Centrala Electrica de Termoficare Paroseni'

publicat in M.Of. 312 din 12-iun-2001