Rasfoire documente

Ordinul 477/2001 privind aprobarea Reglementarii aeronautice civile romane RACR RA - Regulile aerului, Editia 1/2001, care stabileste regulile generale de desfasurare a zborurilor in spatiul aerian national

publicat in M.Of. 310 din 11-iun-2001

Hotarirea 529/2001 privind suplimentarea bugetului Ministerului de Interne din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului

publicat in M.Of. 310 din 11-iun-2001

Ordinul M62/2001 privind aprobarea Nomenclatorului produselor destinate asigurarii cererilor unitatilor militare prin planul de mobilizare a garnizoanei, care se constituie in stocuri intangibile

publicat in M.Of. 310 din 11-iun-2001

Ordinul 896/2001 pentru aprobarea Precizarilor metodologice privind compensarea unor obligatii de plata potrivit prevederilor art. 53 alin. (1), (2) si (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001

publicat in M.Of. 310 din 11-iun-2001

Ordinul 897/2001 pentru aprobarea Instructiunilor privind modalitatea de stingere a T.V.A. de plata, datorata de furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii contribuabilului care solicita compensarea, in limita diferentei de T.V.A. ramase dupa aplicarea prevederilor art. 22 lit. b)1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata

publicat in M.Of. 310 din 11-iun-2001

Ordinul 1023/2001 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobanda pentru populatie cod 1047

publicat in M.Of. 310 din 11-iun-2001

Decizia 84/2001 privind aprobarea structurii organizatorice a Consiliului National al Audiovizualului

publicat in M.Of. 310 din 11-iun-2001

Decizia 114/2001 privind stabilirea conditiilor de acordare a licentei provizorii in sectorul gazelor naturale

publicat in M.Of. 310 din 11-iun-2001

Instructiuni din 2001 privind modalitatea de stingere a T.V.A. de plata, datorata de furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii contribuabilului care solicita compensarea, in limita diferentei de T.V.A. ramase dupa aplicarea prevederilor art. 22 lit. b)1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata

publicat in M.Of. 310 din 11-iun-2001

Precizari din 2001 metodologice privind compensarea unor obligatii de plata potrivit prevederilor art. 53 alin. (1), (2) si (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001

publicat in M.Of. 310 din 11-iun-2001