Rasfoire documente

Legea 292/2001 privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 119/2000 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri

publicat in M.Of. 309 din 11-iun-2001

Decretul 393/2001 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 119/2000 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri

publicat in M.Of. 309 din 11-iun-2001

Legea 293/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2000 privind imbunatatirea finantarii unor programe de dezvoltare sectoriala initiate de Ministerul Culturii

publicat in M.Of. 309 din 11-iun-2001

Decretul 395/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2000 privind imbunatatirea finantarii unor programe de dezvoltare sectoriala initiate de Ministerul Culturii

publicat in M.Of. 309 din 11-iun-2001

Legea 299/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 84/1999 privind completarea art. 7 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar

publicat in M.Of. 309 din 11-iun-2001

Decretul 404/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 84/1999 privind completarea art. 7 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar

publicat in M.Of. 309 din 11-iun-2001

Decretul 405/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 116/2000 pentru modificarea art. 45 alin. (3) si (4) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, precum si pentru stabilirea unor alte masuri tranzitorii

publicat in M.Of. 309 din 11-iun-2001

Legea 309/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 142/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnica si financiara a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura si dezvoltare rurala

publicat in M.Of. 309 din 11-iun-2001

Decretul 414/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 142/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnica si financiara a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura si dezvoltare rurala

publicat in M.Of. 309 din 11-iun-2001

Decretul 416/2001 privind trecerea in rezerva a unor generali din Ministerul Apararii Nationale

publicat in M.Of. 309 din 11-iun-2001

Decretul 417/2001 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Contractului de finantare dintre Romania, Banca Europeana de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti

publicat in M.Of. 309 din 11-iun-2001

Decretul 418/2001 privind acreditarea si rechemarea unor ambasadori

publicat in M.Of. 309 din 11-iun-2001

Decretul 419/2001 privind acordarea gradului de general de brigada unui colonel din Ministerul Apararii Nationale si trecerea acestuia in rezerva

publicat in M.Of. 309 din 11-iun-2001

Decretul 420/2001 privind inaintarea in gradul de general de divizie a unui general de brigada din Ministerul Apararii Nationale si trecerea acestuia in rezerva

publicat in M.Of. 309 din 11-iun-2001

Legea 300/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 116/2000 pentru modificarea art. 45 alin. (3) si (4) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, precum si pentru stabilirea unor alte masuri tranzitorii

publicat in M.Of. 309 din 11-iun-2001