Rasfoire documente

Legea 283/2001 pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 139/1999 privind exceptarea unor societati comerciale de la aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/1999 privind administrarea companiilor/societatilor nationale, a societatilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si a regiilor autonome

publicat in M.Of. 306 din 11-iun-2001

Decretul 384/2001 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 139/1999 privind exceptarea unor societati comerciale de la aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/1999 privind administrarea companiilor/societatilor nationale, a societatilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si a regiilor autonome

publicat in M.Of. 306 din 11-iun-2001

Legea 284/2001 privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/1999 pentru scutirea de la plata drepturilor vamale aferente unor importuri de materii prime utilizate in productia proprie a investitiilor straine

publicat in M.Of. 306 din 11-iun-2001

Decretul 385/2001 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/1999 pentru scutirea de la plata drepturilor vamale aferente unor importuri de materii prime utilizate in productia proprie a investitiilor straine

publicat in M.Of. 306 din 11-iun-2001

Legea 285/2001 pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 215/1999 privind modificarea si completarea unor reglementari referitoare la taxa pe valoarea adaugata

publicat in M.Of. 306 din 11-iun-2001

Decretul 386/2001 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 215/1999 privind modificarea si completarea unor reglementari referitoare la taxa pe valoarea adaugata

publicat in M.Of. 306 din 11-iun-2001

Legea 287/2001 pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/1997 privind modificarea si completarea Legii nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare

publicat in M.Of. 306 din 11-iun-2001

Decretul 388/2001 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/1997 privind modificarea si completarea Legii nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare

publicat in M.Of. 306 din 11-iun-2001

Decizia 97/2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 279 alin. 1 din Codul de procedura penala

publicat in M.Of. 306 din 11-iun-2001

Hotarirea 509/2001 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.270/2000 privind trecerea unui imobil, din proprietatea privata a statului, in proprietatea publica a statului si transmiterea fara plata, din administrarea Regiei Autonome 'Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat', in administrarea Ministerului Finantelor

publicat in M.Of. 306 din 11-iun-2001