Rasfoire documente

Hotarirea 460/2001 privind punerea in circulatie a noilor tipuri de pasapoarte romanesti

publicat in M.Of. 272 din 25-mai-2001

Hotarirea 473/2001 privind stabilirea modelelor buletinelor de vot care vor fi folosite la alegerile locale partiale din perioada 2001-2004

publicat in M.Of. 272 din 25-mai-2001

Hotarirea 474/2001 privind stabilirea modelelor stampilelor care vor fi folosite la alegerile locale partiale din perioada 2001-2004

publicat in M.Of. 272 din 25-mai-2001

Hotarirea 475/2001 privind asigurarea hartiei necesare pentru organizarea si desfasurarea alegerilor locale partiale din perioada 2001-2004

publicat in M.Of. 272 din 25-mai-2001

Ordinul 322/2001 pentru modificarea Normelor privind modul de incasare a contributiilor la asigurarile sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 74/2000

publicat in M.Of. 272 din 25-mai-2001

Ordinul 1808/2001 pentru modificarea art. 57 alin. (3) lit. c) din Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 269/79/2001

publicat in M.Of. 272 din 25-mai-2001

Hotarirea 462/2001 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 214/2001 privind transmiterea unor imobile, situate in municipiul Bucuresti, din administrarea Regiei Autonome 'Locato' in administrarea Regiei Autonome 'Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat'

publicat in M.Of. 272 din 25-mai-2001

Hotarirea 471/2001 privind stabilirea modelelor listelor electorale pentru alegerile locale partiale din perioada 2001-2004

publicat in M.Of. 272 din 25-mai-2001

Hotarirea 472/2001 privind stabilirea modelelor proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor alegerilor locale partiale din perioada 2001-2004, a modelului certificatului doveditor al alegerii consilierilor locali si a primarilor, precum si a consilierilor judeteni si a modelului adeverintei privind exercitarea dreptului de vot

publicat in M.Of. 272 din 25-mai-2001

Decizia 138/2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. 1, ale art. 172 alin. 1 si ale art. 224 din Codul de procedura penala, precum si ale art. 147 alin. 2 si ale art. 258 din Codul penal

publicat in M.Of. 272 din 25-mai-2001

Ordinul 323/2001 pentru modificarea art. 57 alin. (3) lit. c) din Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 269/79/2001

publicat in M.Of. 272 din 25-mai-2001