Rasfoire documente

Decretul 353/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 298/2000 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

publicat in M.Of. 271 din 25-mai-2001

Legea 261/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 147/2000 privind transformarea titlurilor de stat seria 2001/VAL B.C.R., exprimate in valuta, in titluri de stat exprimate in lei, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 134/2000 pentru modificarea caracteristicilor unor titluri de stat emise pe baza de legi speciale

publicat in M.Of. 271 din 25-mai-2001

Decretul 349/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 147/2000 privind transformarea titlurilor de stat seria 2001/VAL B.C.R., exprimate in valuta, in titluri de stat exprimate in lei, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 134/2000 pentru modificarea caracteristicilor unor titluri de stat emise pe baza de legi speciale

publicat in M.Of. 271 din 25-mai-2001

Legea 262/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/1999 pentru modificarea alin. 3 al art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare

publicat in M.Of. 271 din 25-mai-2001

Decretul 350/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/1999 pentru modificarea alin. 3 al art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare

publicat in M.Of. 271 din 25-mai-2001

Legea 263/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2001 privind modificarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finantarii actiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, si a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, si ale Legii nr. 169/1997

publicat in M.Of. 271 din 25-mai-2001

Decretul 351/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2001 privind modificarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finantarii actiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, si a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, si ale Legii nr. 169/1997

publicat in M.Of. 271 din 25-mai-2001

Legea 264/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice

publicat in M.Of. 271 din 25-mai-2001

Decretul 352/2001 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice

publicat in M.Of. 271 din 25-mai-2001

Legea 265/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 298/2000 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

publicat in M.Of. 271 din 25-mai-2001

Ordinul 145/2001 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 64/2001 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizatiei de valorificare a deseurilor industriale reciclabile

publicat in M.Of. 271 din 25-mai-2001

Ordonanta urgenta 74/2001 pentru completarea art. 152 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001

publicat in M.Of. 271 din 25-mai-2001