Rasfoire documente

Legea 246/2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale

publicat in M.Of. 264 din 23-mai-2001

Decretul 327/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale

publicat in M.Of. 264 din 23-mai-2001

Legea 248/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/1999 privind exceptarea de la plata taxei pe valoarea adaugata pentru importul de substante active necesare la fabricarea de ingrasaminte chimice si produse fitosanitare

publicat in M.Of. 264 din 23-mai-2001

Decretul 329/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/1999 privind exceptarea de la plata taxei pe valoarea adaugata pentru importul de substante active necesare la fabricarea de ingrasaminte chimice si produse fitosanitare

publicat in M.Of. 264 din 23-mai-2001

Legea 249/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 124/2000 pentru aprobarea modificarii taxelor vamale aplicate in Romania la importul anumitor produse agricole originare din Uniunea Europeana

publicat in M.Of. 264 din 23-mai-2001

Decretul 330/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 124/2000 pentru aprobarea modificarii taxelor vamale aplicate in Romania la importul anumitor produse agricole originare din Uniunea Europeana

publicat in M.Of. 264 din 23-mai-2001

Legea 251/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 247/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor necesare pentru Reparatia capitala cu modernizare pentru cresterea sigurantei si capacitatii Centralei Hidroelectrice Portile de Fier I

publicat in M.Of. 264 din 23-mai-2001

Decretul 332/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 247/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor necesare pentru Reparatia capitala cu modernizare pentru cresterea sigurantei si capacitatii Centralei Hidroelectrice Portile de Fier I

publicat in M.Of. 264 din 23-mai-2001

Legea 253/2001 privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 107/1999 pentru modificarea si completarea art. 43 din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicata

publicat in M.Of. 264 din 23-mai-2001

Decretul 334/2001 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 107/1999 pentru modificarea si completarea art. 43 din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicata

publicat in M.Of. 264 din 23-mai-2001

Ordinul 76/2001 privind concursul public de oferte nr. 24/2001 pentru concesionarea unor activitati miniere de explorare

publicat in M.Of. 264 din 23-mai-2001

Ordonanta urgenta 71/2001 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din invatamant, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica

publicat in M.Of. 264 din 23-mai-2001