Rasfoire documente

Ordinul 114C/2001 privind monitorizarea pe baza de licenta de import automata a importului de marfuri folosite

publicat in M.Of. 258 din 18-mai-2001

Ordinul 594/2001 pentru aprobarea Normelor tehnice privind masurarea tonajului navelor de pescuit maritime, cod M.L.P.T.L./RNR-T-2001

publicat in M.Of. 258 din 18-mai-2001

Ordinul 853/C/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea cursurilor de reintegrare sociala si supraveghere si a concursului pentru ocuparea functiei de consilier de reintegrare sociala si supraveghere sau de sef al serviciului de reintegrare sociala si supraveghere ori de inspector de reintegrare sociala si supraveghere

publicat in M.Of. 258 din 18-mai-2001

Hotarirea 6/2001 privind eliminarea unei pozitii din Registrul auditorilor financiari din Romania

publicat in M.Of. 258 din 18-mai-2001

Ordinul 241/2001 privind modificarea Ordinului guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2000 pentru aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/1999 privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Riscurilor Bancare

publicat in M.Of. 258 din 18-mai-2001

Hotarirea 5/2001 privind aprobarea Regulilor de organizare a examenelor de aptitudini profesionale pentru membrii inscrisi in Registrul provizoriu al membrilor Camerei Auditorilor din Romania, sesiunea 2 iunie 2001

publicat in M.Of. 258 din 18-mai-2001

Regulament din 2001 privind organizarea si desfasurarea cursurilor de reintegrare sociala si supraveghere si a concursului pentru ocuparea functiei de consilier de reintegrare sociala si supraveghere sau de sef al serviciului de reintegrare sociala si supraveghere ori de inspector de reintegrare sociala si supraveghere

publicat in M.Of. 258 din 18-mai-2001