Rasfoire documente

Hotarirea 33/2001 privind numirea unui judecator la Curtea Constitutionala

publicat in M.Of. 254 din 17-mai-2001

Ordonanta urgenta 67/2001 pentru abrogarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 137/2000 privind modul de acordare a sumelor de bani reprezentand ajutoare si plati compensatorii de care beneficiaza, potrivit legii, cadrele militare trecute in rezerva sau direct in retragere

publicat in M.Of. 254 din 17-mai-2001

Hotarirea 21/2001 pentru modificarea Hotararii Senatului nr. 52/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului, republicata

publicat in M.Of. 254 din 17-mai-2001

Hotarirea 452/2001 privind autorizarea Ministerului Finantelor Publice de a plati taxele si cheltuielile aferente serviciilor de rating acordate Romaniei de catre agentiile specializate de rating Standard & Poor's, Fitch IBCA Ltd si Japan Credit Rating Agency pentru anul 2000

publicat in M.Of. 254 din 17-mai-2001

Hotarirea 453/2001 privind derularea unui imprumut extern sub forma unei emisiuni de obligatiuni denominate in euro pe piata internationala de capital

publicat in M.Of. 254 din 17-mai-2001

Hotarirea 454/2001 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea in domeniul turismului, semnat la Brasilia la 25 iulie 2000

publicat in M.Of. 254 din 17-mai-2001

Acord din 2000 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea in domeniul turismului

publicat in M.Of. 254 din 17-mai-2001

Ordinul 2/2001 privind aprobarea Regulamentului nr. 1/2001 pentru completarea si modificarea Regulamentului nr. 3/1998 privind autorizarea si exercitarea intermedierii de valori mobiliare

publicat in M.Of. 254 din 17-mai-2001

Regulamentul 1/2001 pentru completarea si modificarea Regulamentului nr. 3/1998 privind autorizarea si exercitarea intermedierii de valori mobiliare

publicat in M.Of. 254 din 17-mai-2001