Rasfoire documente

Decizia 93/2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV alin. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 179/1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca

publicat in M.Of. 249 din 15-mai-2001

Hotarirea 357/2001 pentru aprobarea deciziilor cuprinse in Protocolul sesiunii a II-a a imputernicitilor pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Ucrainei privind cooperarea in domeniul gospodaririi apelor de frontiera, semnat la Galati la 30 septembrie 1997 (18-21 decembrie 2000, Odesa, Ucraina)

publicat in M.Of. 249 din 15-mai-2001

Protocol din 2000 al Sesiunii a II-a a imputernicitilor pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Ucrainei privind cooperarea in domeniul gospodaririi apelor de frontiera, semnat la Galati la 30 septembrie 1997 (18-21 decembrie 2000, Odesa, Ucraina)

publicat in M.Of. 249 din 15-mai-2001

Ordinul 418/2001 privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 251/1999 pentru aprobarea Reglementarilor privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania - RNTR 2 si a Ordinului ministrului transporturilor nr. 353/1998 pentru aprobarea Reglementarilor privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere, inmatriculate, in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica - RNTR 1

publicat in M.Of. 249 din 15-mai-2001