Rasfoire documente

Hotarirea 20/2001 privind structura serviciilor Senatului

publicat in M.Of. 233 din 09-mai-2001

Ordonanta urgenta 64/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti

publicat in M.Of. 233 din 09-mai-2001

Hotarirea 431/2001 pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr. 995/1999 privind aprobarea concesionarii activitatii de dezinfectie a mijloacelor de transport rutiere, serviciu public de interes national, de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat si darea in folosinta gratuita agentilor economici concesionari a unor terenuri, proprietate publica a statului

publicat in M.Of. 233 din 09-mai-2001

Hotarirea 433/2001 pentru aprobarea Procedurii privind restituirea taxei pe valoarea adaugata pentru bunurile si serviciile utilizate in cadrul programelor de asistenta economica, tehnica si in domenii conexe, acordata de Statele Unite ale Americii in cadrul Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucuresti la 24 octombrie 1995

publicat in M.Of. 233 din 09-mai-2001

Hotarirea 436/2001 pentru aprobarea Strategiei privind privatizarea societatilor comerciale din turism

publicat in M.Of. 233 din 09-mai-2001

Ordinul 761/2001 pentru stabilirea structurii raportarilor referitoare la cheltuielile de personal, prevazute in Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001

publicat in M.Of. 233 din 09-mai-2001

Procedura din 2001 privind restituirea taxei pe valoarea adaugata pentru bunurile si serviciile utilizate in cadrul programelor de asistenta economica, tehnica si in domenii conexe, acordata de Statele Unite ale Americii in cadrul Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucuresti la 24 octombrie 1995

publicat in M.Of. 233 din 09-mai-2001