Rasfoire documente

Legea 228/2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finantarii actiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, si a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, si ale Legii nr. 169/1997

publicat in M.Of. 230 din 07-mai-2001

Decretul 295/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finantarii actiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, si a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, si ale Legii nr. 169/1997

publicat in M.Of. 230 din 07-mai-2001

Hotarirea 399/2001 privind concentrarea fondurilor PHARE 2001 - componenta coeziune economica si sociala - si a fondurilor de cofinantare corespunzatoare de la bugetul de stat, in zone de restructurare industriala cu potential de crestere economica

publicat in M.Of. 230 din 07-mai-2001

Hotarirea 412/2001 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare privind schimbul de stagiari, semnat la Budapesta la 9 mai 2000

publicat in M.Of. 230 din 07-mai-2001

Acord din 2000 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare privind schimbul de stagiari

publicat in M.Of. 230 din 07-mai-2001

Hotarirea 422/2001 privind incetarea masurii suspendarii din functia de prefect al judetului Gorj

publicat in M.Of. 230 din 07-mai-2001

Decizia II/2001 [A] privind recursul in interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, cu privire la caile de atac la care este supusa incheierea data de judecatorul de la biroul de carte funciara si instanta careia ii revine competenta sa le solutioneze

publicat in M.Of. 230 din 07-mai-2001