Rasfoire documente

Ordinul 685/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2001 privind productia de apa grea in perioada 2001-2004 la Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare si acumularea acesteia de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat

publicat in M.Of. 222 din 02-mai-2001

Ordinul 112/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2001 privind productia de apa grea in perioada 2001-2004 la Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare si acumularea acesteia de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat

publicat in M.Of. 222 din 02-mai-2001

Ordinul 733/2001 pentru stabilirea structurii raportarilor referitoare la cheltuielile de personal prevazute de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2001 nr. 191/2001

publicat in M.Of. 222 din 02-mai-2001

Ordinul 1705/2001 privind aprobarea Metodologiei de contractare a temelor de cercetare-dezvoltare si a actiunilor cuprinse in Programul national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica 'Orizont 2000', precum si de avizare si decontare a lucrarilor executate in cadrul contractelor

publicat in M.Of. 222 din 02-mai-2001

Norme Metodologice din 2001 pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2001 privind productia de apa grea in perioada 2001-2004 la Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare si acumularea acesteia de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat

publicat in M.Of. 222 din 02-mai-2001

Norme Metodologice din 2001 pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2001 privind productia de apa grea in perioada 2001-2004 la Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare si acumularea acesteia de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat

publicat in M.Of. 222 din 02-mai-2001

Metodologie din 2001 de contractare a temelor de cercetare-dezvoltare si a actiunilor cuprinse in Programul national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica 'Orizont 2000', precum si de avizare si decontare a lucrarilor executate in cadrul contractelor

publicat in M.Of. 222 din 02-mai-2001